Un conte sobre l’espina bífida


Los zapatos de Marta: Barcelona: Mediterrània, 2009. Il.: Marta Montañà. (En castellà).

Oficialment, vàrem començar el curs amb aquesta publicació. Un conte que vaig escriure per encàrrec de la Federació Espanyola d’Associacions d’Espina Bífida i Hidrocefàlia (FEBHI) i l’editorial Mediterrània. L’objectiu d’aquest llibre era clar: que la mainada pogués conèixer què és l’espina bífida. Com que el conte és per a infants, es parla d’aspectes molt generals: la intenció era oferir una informació bàsica que permetés al jove lector fer-se una idea del tema. Pel mateix motiu, i perquè es volia fugir de dramatismes innecessaris i gens útils per als nens i les nenes amb espina bífida, es va triar un to amable i proper. Abans de publicar el conte, la FEBHI el va llegir a infants amb espina bífida per saber-ne la seva opinió. A més a més de tenir una voluntat divulgativa, aquest conte volia ser un element de suport per als nens i les nenes que viuen aquesta situació.

El llibre inclou un CD interactiu amb jocs (en aquest cas, la meva feina és pensar el contingut dels jocs).